Certificats de professionalitat

Certificats de professionalitat - FP Baix Empordà

Què són?

Són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que els obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l’opció d’obtenir l’exempció d’aquest mòdul.

Quan són necessaris?

Per a l’exercici professional d’algunes ocupacions en alguns sectors és imprescindible l’obtenció prèvia del document que certifica la competència professional de la persona treballadora.

Aquesta documentació pot ser un certificat de professionalitat, un títol de formació professional, o bé altres tipus de carnets professionals que acrediten la qualificació professional.

Cada vegada hi ha més sectors que valoren els certificats de professionalitat com a document acreditatiu de la qualificació professional.

Requisits per accedir

Els requisits per accedir a la formació dels certificats de professionalitat depenen del nivell de qualificació del certificat són:

Nivell 1

 • No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionals.

Nivell 2

 • Títol de graduat en educació secundària.
 • Certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual vols accedir.
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

Nivell 3

 • Títol de batxillerat.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d’accés corresponents i regulades per les administracions educatives.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.
A més, cal tenir en compte el següent:
 • Si el compliment d’aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.
 • Per accedir a un certificat de professionalitat que inclou algun mòdul en llengua estrangera també cal demostrar tenir la competència en la llengua.

Actualment aquestes proves les duen a terme les entitats de formació autoritzades pel SOC durant el procés de selecció de l’alumnat.