CF Grau Mitjà

Activitats comercials orientades al turisme
Activitats comercials
Condució activitats fisicoesportives medi natural
Atenció a persones en situació de dependència
Cuina i gastronomia i serveis en restauració
Cures auxiliars infermeria
Estètica i Bellesa
Farmàcia i Parafarmàcia
Gestió administrativa àmbit jurídic
Gestió administrativa i digital
Gestió administrativa
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Jardineria i floristeria
Manteniment de vehicles
Manteniment embarcacions esbarjo
Forneria, Pastisseria i Confiteria
Perruqueria i cosmètica capil·lar
Sistemes micro informàtics i xarxes
Batxillerat d'arts + Terrisseria