Activitats comercials

Activitats comercials - FP Baix Empordà

Cicle dual

Descripció

 • Currículum amb llengües estrangeres.
 • Estades lingüístiques a països europeus (subvencionades).
 • Alguns mòduls són impartits íntegrament en anglès.
 • Esrasmus+, estades de 3 setmanes treballant a empreses de països europeus.

Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

 • Dinamització del Punt de Venda.
 • Gestió de Compres.
 • Gestió d’un Petit Comerç.
 • Processos de Venda.
 • Serveis d’Atenció Comercial.
 • Tècniques de Magatzem.
 • Venda Tècnica.
 • Anglès.
 • Aplicacions Informàtiques per al Comerç.
 • Comerç Electrònic.
 • Màrqueting en l’Activitat Comercial.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Síntesi d’Activitats Comercials.
 • Formació en Centres de Treball.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Venedor o venedora.
 • Venedor tècnic o venedora tècnica.
 • Representant comercial.
 • Orientador o orientadora comercial.
 • Promotor o promotora.
 • Televenedor o televenedora.
 • Venda a distància.
 • Teleoperador o teleoperadora de centre d’atenció telefònica.
 • Informació i atenció al client.
 • Caixer reposador o caixera reposadora.
 • Operador o operadora de centre d’atenció multicanal.
 • Administrador o administradora de continguts en línia.
 • Comerciant de botiga.
 • Gerent de petit comerç.
 • Tècnic o tècnica en gestió d’estocs i magatzem.
 • Cap de magatzem.
 • Responsable de recepció de mercaderies.
 • Responsable d’expedició de mercaderies.
 • Tècnic o tècnica en logística de magatzems.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Palamós | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà