Arts plàstiques i disseny ceràmica artística

Terrisseria - FP Baix Empordà

Descripció

Aquests estudis capaciten per elaborar objectes ceràmics i de fang cuit i verificar la qualitat del producte.

Tenen una durada de 1.600 hores (1.485 en un centre educatiu i 115 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

 • Dibuix Artístic.
 • Dibuix Tècnic.
 • Volum.
 • Anglès Tècnic.
 • Història de l’Art i de la Ceràmica.
 • Mitjans Informàtics.
 • Materials i Tecnologia: Ceràmica.
 • Taller de Terrisseria.
 • Projectes.
 • Obra Final.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis i Tallers.

Com accedir

Per poder optar a aquesta titulació doble s’ha d’estar en possessió del títol d’ESO o equivalent i haver superat la prova específica d’accés als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.

Titulació

Un cop finalitzats els dos primers cursos, s’obté el títol de Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Ceràmica Artística.

Sortides professionals

Sortides laborals

Com  a Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Terrisseria

Aquesta titulació permet accedir al món laboral com a tècnic de processos de fabricació d’objectes ceràmics ocupant-se de les següents tasques:

 • Elaboració de peces ceràmiques seriades des de la idea al producte acabat.
 • Elecció i preparació de matèries per a l’elaboració i l’acabat de peces de ceràmica.
 • Control de l’assecatge i cocció d’objectes ceràmics.
 • Manteniment de l’equipament tècnic.

On?

 • Empreses o tallers de ceràmica.
 • Estudis de disseny de productes o d’interiorisme.
 • Com a professional dedicat a l’elaboració de ceràmica pel món de la gastronomia, la decoració, la jardineria, la joieria, l’art, etc.
 • Tallerista en activitats lúdiques.

Sortides acadèmiques

Després de superar el batxillerat d’arts i el grau mitjà d’arts plàstiques i disseny es pot:

 • Accedir a un cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Accedir als estudis artístics superiors de disseny o de conservació i restauració de béns culturals (un cop superada la prova d’accés corresponent).
 • Accedir a un grau universitari (un cop superades les PAU).

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
INS Palamós | FP Baix Empordà
IES Sant Feliu | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà