Cuina, Gastronomia i serveis Restauració - FP Baix Empordà

Cuina i gastronomia i serveis en restauració

Descripció

Aquests estudis postobligatoris  capaciten per manipular, preparar, conservar i presentar aliments, confeccionar propostes gastronòmiques i ajudar en el servei, així com preparar i servir begudes i aliments.

Continguts

 • Ofertes gastronòmiques.
 • Preelaboració i conservació d’aliments.
 • Tècniques culinàries.
 • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
 • Productes culinaris.
 • Postres en la restauració.
 • Anglès tècnic.
 • Síntesi.
 • Operacions Bàsiques en Bar i Cafeteria.
 • Operacions Bàsiques en Restaurant.
 • Serveis en Bar i Cafeteria.
 • Serveis en Restaurant i Esdeveniments Especials.
 • El Vi i el seu Servei.
 • Ofertes Gastronòmiques.
 • Tècniques de Comunicació en Restauració.
 • Seguretat i Higiene en la Manipulació d’Aliments.
 • Segona Llengua Estrangera.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Cuiner o cuinera.
 • Cap de partida.
 • Empleat o empleada d’economat i celler d’un hotel, restaurant, hospital, empresa de servei d’àpats, etc.
 • Cambrer o cambrera de bar, cafeteria o restaurant.
 • Empleat o empleada d’economat.
 • Bàrman.
 • Sommelier.
 • Auxiliar de servei en mitjans de transport.

Pots estudiar aquest cicle a…