Cures auxiliars infermeria

Cures auxiliars enfermeria - FP Baix Empordà

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer cures auxiliars d’infermeria, controlar les condicions sanitàries de l’entorn i del material o l’instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb l’instrumental d’equips de salut bucodental.

Tenen una durada és de 1.400 hores (990 lectives en un centre educatiu i 410 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

Continguts

 • Operacions Administratives i Documentació Sanitària.
 • L’Ésser Humà davant la Malaltia.
 • Benestar dels Pacients: Necessitats d’Higiene, Repòs i Moviment.
 • Cures Bàsiques d’Infermeria Aplicades a les Necessitats de l’Ésser Humà.
 • Primers Auxilis.
 • Higiene del Medi Hospitalari i Neteja de Material.
 • Suport Psicològic als Pacients/Clients.
 • Educació per a la Salut.
 • Tècniques d’Ajuda Odontologicoestomatològica.
 • Relacions en l’Equip de Treball.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Formació en Centres de Treball.
 • Síntesi.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica auxiliar d’infermeria, atenció primària o domiciliària, en unitats especials i de salut mental.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
IES Sant Feliu | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà