Estètica i Bellesa

Estètica i Bellesa - FP Baix Empordà

Cicle dual

Descripció

Aquests estudis capaciten per aplicar tècniques d’embelliment personal i comercialitzar serveis d’estètica, cosmètics i perfums, tot complint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en la normativa vigent.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Estètica Personal Decorativa (LOGSE).

Continguts

 • Tècniques d’Higiene Facial i Corporal.
 • Maquillatge.
 • Depilació Mecànica i Descoloració del Borrissol.
 • Estètica de Mans i Peus.
 • Tècniques d’Ungles Artificials.
 • Anàlisi Estètica.
 • Activitats en Cabina d’Estètica.
 • Imatge Corporal i Hàbits Saludables.
 • Cosmètics per a Estètica i Bellesa.
 • Perfumeria i Cosmètica Natural.
 • Màrqueting i Venda en Imatge Personal.
 • Anglès Tècnic.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Síntesi.
 • Formació en Centres de Treball.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica esteticista en centres de bellesa i gabinets d’estètica.
 • Maquillador o maquilladora.
 • Tècnic o tècnica d’ungles artificials.
 • Tècnic o tècnica en depilació.
 • Tècnic o tècnica en manicura i pedicura.
 • Recepcionista en empreses estètiques.
 • Demostrador o demostradora d’equips, cosmètics i tècniques estètiques.
 • Agent comercial en empreses del sector.
 • Assessor i venedor o assessora i venedora en perfumeries i drogueries.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
INS Palamós | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà