Farmàcia i Parafarmàcia

Farmàcia i Parafarmàcia - FP Baix Empordà

Cicle dual

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per ajudar a elaborar i distribuir productes farmacèutics i afins; vendre productes parafarmacèutics i portar a terme tasques administratives i de control de magatzem.

Tenen una durada de 2.000 hores amb un mínim de 416 hores a l’empresa, distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Farmàcia (LOGSE).

Continguts

 • Disposició i Venda de Productes.
 • Oficina de Farmàcia.
 • Dispensació de Productes Farmacèutics.
 • Dispensació de Productes Parafarmacèutics.
 • Operacions Bàsiques de Laboratori.
 • Formulació Magistral.
 • Promoció de la Salut.
 • Primers Auxilis.
 • Anatomofisiologia i Patologia Bàsiques.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Anglès Tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en Centres de Treball.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica auxiliar de farmàcia.
 • Tècnic o tècnica de farmàcia o de magatzem de medicaments.
 • Tècnic o tècnica en una farmàcia hospitalària o en un establiment de parafarmàcia.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
IES Sant Feliu | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà