Gestió administrativa en l’àmbit digital

Gestió administrativa i digital - FP Baix Empordà

Cicle dual

Descripció

Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 hores lectives en un centre educatiu i 350 hores de pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.

Continguts

 • Comunicació Empresarial i Atenció al client.
 • Operacions Administratives de Compravenda.
 • Operacions Administratives de Recursos Humans.
 • Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria.
 • Tècnica comptable.
 • Tractament de la Documentació Comptable.
 • Tractament Informàtic de la Informació.
 • Operacions Administratives de Suport.
 • Anglès.
 • Empresa i Administració.
 • Empresa a l’Aula.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Formació en Centres de Treball.
 • Gestió Digital.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Auxiliar administratiu o administrativa.
 • Ajudant o ajudanta d’oficina.
 • Auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió de personal.
 • Administratiu o administrativa comercial.
 • Auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques.
 • Recepcionista.
 • Empleat o empleada d’atenció al públic.
 • Empleat o empleada de tresoreria.
 • Empleat o empleada en mitjans de pagament.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
INS Palamós | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà