Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure

Activitats fisico esportives medi natural - FP Baix Empordà

Descripció

 • Currículum amb llengües estrangeres.
 • Estades lingüístiques a països europeus (subvencionades).
 • Alguns mòduls són impartits íntegrament en anglès.
 • Esrasmus+, estades de 3 setmanes treballant a empreses de països europeus.

Aquests estudis post obligatoris capaciten per organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat de tipus nòrdic, cavitats de dificultat baixa, barrancs de risc baix, medi aquàtic i instal·lacions d’oci i aventura (progressant a peu, amb cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall), així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant les activitats a la tipologia dels participants, i respectant el medi ambient i garantint-ne la qualitat i la seguretat.

La durada és de 2.000 hores, que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Continguts

 • Tècniques d’Equitació.
 • Guia Eqüestre.
 • Atenció a Grups.
 • Organització d’Itineraris.
 • Guia de Muntanya Baixa i Mitjana.
 • Guia de Bicicleta.
 • Tècniques de Temps de Lleure.
 • Tècniques de Natació.
 • Socorrisme en el Medi Natural.
 • Guia en el Medi Natural Aquàtic.
 • Maniobres amb Cordes.
 • Formació i Orientació Laboral,
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Anglès Tècnic.
 • Síntesi.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Dissenyador o dissenyadora d’itineraris terrestres fins a muntanya mitjana.
 • Dissenyador o dissenyadora d’itineraris eqüestres fins a muntanya mitjana.
 • Dissenyador o dissenyadora d’itineraris amb bicicleta per terrenys de fins a muntanya mitjana.
 • Dissenyador o dissenyadora d’itineraris pel mitjà aquàtic en embarcacions d’esbarjo exemptes de despatx.
 • Dissenyador o dissenyadora i organitzador o organitzadora d’activitats fisicoesportives recreatives guiades pel medi natural.
 • Encarregat o encarregada de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments amb bicicleta.
 • Encarregat o encarregada de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments eqüestres.
 • Guia en activitats de senderisme, muntanyisme per muntanya baixa i mitjana, travessia per muntanya baixa i mitjana, i rutes nevades tipus nòrdic amb raquetes.
 • Guia de barrancs de dificultat baixa.
 • Guia d’espeleologia de dificultat baixa.
 • Guia d’itineraris amb bicicleta de muntanya.
 • Guia d’itineraris de cicloturisme.
 • Guia d’itineraris a cavall.
 • Guia d’itineraris pel mitjà aquàtic en embarcacions d’esbarjo exemptes de despatx.
 • Monitor o monitora de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Monitor o monitora de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escoles, i d’aules i escoles de natura.
 • Monitor o monitora d’activitats en el marc escolar.
 • Monitor o monitora d’instal·lacions d’oci i aventura.
 • Socorrista en llacs i embassaments.
 • Socorrista de suport en unitats d’intervenció aquàtica.
 • Socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural.
 • Socorrista en activitats nàutiques i esportives.
 • Socorrista en platges fluvials.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Palamós | FP Baix Empordà
IES Sant Feliu | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà