Manteniment embarcacions esbarjo

Manteniment embarcacions esbarjo - FP Baix Empordà

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per mantenir en bon estat, ús i funcionament el casc, les estructures, els elements i els sistemes que conformen les embarcacions d’esbarjo, utilitzant procediments establerts i complint les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i mediambientals requerits.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos.

Continguts

 • Manteniment de les Instal·lacions i Màquines Elèctriques en Vaixells i Embarcacions.
 • Manteniment del Sistema de Propulsió i Equips Auxiliars de les Embarcacions d’Esbarjo.
 • Manteniment de Sistemes de Refrigeració i de Climatització en Embarcacions d’Esbarjo.
 • Manteniment de Superfícies i Elements de Materials Compostos d’Embarcacions d’Esbarjo.
 • Tractaments Superficials i Pintada d’Embarcacions d’Esbarjo.
 • Manteniment d’Instal·lacions d’Equips Electrònics i Informàtics d’Embarcacions d’Esbarjo.
 • Anglès.
 • Preparació d’Embarcacions d’Esbarjo per a Treballs de Manteniment.
 • Manteniment d’Aparells d’Embarcacions d’Esbarjo.
 • Manteniment de Cobertes de Fusta i Adaptació i Reparació de Mobiliari en Embarcacions d’Esbarjo.
 • Mecanització Bàsica.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Síntesi.
 • Formació en Centres de Treball.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Mantenidor o mantenidora generalista d’embarcacions d’esbarjo.

On treballaràs

Aquest professional desenvolupa l’activitat en petites empreses dedicades al manteniment d’embarcacions d’esbarjo.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
INS Palamós | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà