Manteniment embarcacions esbarjo - FP Baix Empordà

Manteniment embarcacions esbarjo

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per mantenir en bon estat, ús i funcionament el casc, les estructures, els elements i els sistemes que conformen les embarcacions d’esbarjo, utilitzant procediments establerts i complint les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i mediambientals requerits.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos.

Continguts

 • Manteniment de les Instal·lacions i Màquines Elèctriques en Vaixells i Embarcacions.
 • Manteniment del Sistema de Propulsió i Equips Auxiliars de les Embarcacions d’Esbarjo.
 • Manteniment de Sistemes de Refrigeració i de Climatització en Embarcacions d’Esbarjo.
 • Manteniment de Superfícies i Elements de Materials Compostos d’Embarcacions d’Esbarjo.
 • Tractaments Superficials i Pintada d’Embarcacions d’Esbarjo.
 • Manteniment d’Instal·lacions d’Equips Electrònics i Informàtics d’Embarcacions d’Esbarjo.
 • Anglès.
 • Preparació d’Embarcacions d’Esbarjo per a Treballs de Manteniment.
 • Manteniment d’Aparells d’Embarcacions d’Esbarjo.
 • Manteniment de Cobertes de Fusta i Adaptació i Reparació de Mobiliari en Embarcacions d’Esbarjo.
 • Mecanització Bàsica.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Síntesi.
 • Formació en Centres de Treball.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Mantenidor o mantenidora generalista d’embarcacions d’esbarjo.

On treballaràs

Aquest professional desenvolupa l’activitat en petites empreses dedicades al manteniment d’embarcacions d’esbarjo.

Pots estudiar aquest cicle a…

Atenció!

Portes Obertes dels nostres cicles en marxa