Forneria, Pastisseria i Confiteria

Pastisseria - FP Baix Empordà

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar productes de fleca, pastisseria i confiteria;  elaborar i muntar postres de restauració; compondre, acabar i presentar els productes elaborats mitjançant tècniques decoratives i innovadores.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.584 lectives en un centre educatiu i 416 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

 • Matèries Primeres i Processos en Forneria, Pastisseria i Rebosteria.
 • Elaboracions de Forneria-Brioxeria.
 • Processos Bàsics de Pastisseria i Rebosteria.
 • Elaboracions de Confiteria i altres Especialitats.
 • Postres en la Restauració.
 • Productes d’Obrador.
 • Operacions i Control de Magatzem en la Indústria Alimentària.
 • Seguretat i Higiene en la Manipulació d’Aliments.
 • Presentació i Venda de Productes de Forneria i Pastisseria.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Anglès Tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en Centres de Treball.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Forner o fornera.
 • Elaborador o elaboradora de brioixeria, masses i bases de pizza.
 • Pastisser o pastissera.
 • Elaborador i decorador o elaboradora i decoradora de pastissos.
 • Confiter o confitera.
 • Reboster o rebostera.
 • Torronaire.
 • Elaborador o elaboradora de caramels i dolços.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
INS Palamós | FP Baix Empordà
IES Sant Feliu | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà