Perruqueria i cosmètica capil·lar

Perruqueria i Cosmètica capilar - FP Baix Empordà

Ciclo dual

Descripció

Aquests estudis capaciten per fer la cura i l’embelliment del cabell, l’estètica de mans i peus i l’estilisme masculí, així com comercialitzar serveis i venda de cosmètics, complint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Contiguts

 • Pentinats i Recollits.
 • Coloració Capil·lar.
 • Cosmètica per a Perruqueria.
 • Tècniques de Tallada del Cabell.
 • Canvis de Forma Permanent del Cabell.
 • Perruqueria i Estilisme Masculí.
 • Anàlisi Capil·lar.
 • Estètica de Mans i Peus.
 • Imatge Corporal i Hàbits Saludables.
 • Màrqueting i Venda en Imatge Personal.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Anglès Tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en Centres de Treball.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Perruquer o perruquera.
 • Barber o barbera.
 • Tècnic o tècnica en coloracions capil•lars.
 • Tècnic o tècnica en canvis de forma del cabell.
 • Tècnic o tècnica en tall de cabell.
 • Tècnic o tècnica en postisseria.
 • Tècnic o tècnica en manicura.
 • Tècnic o tècnica en pedicura.
 • Tècnic o tècnica o agent comercial d’empreses del sector.
 • Recepcionista en empreses perruqueria.
 • Demostrador o demostradora d’equips, cosmètics i tècniques de perruqueria.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
INS Palamós | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà