Terrisseria - FP Baix Empordà

Batxillerat d’arts + Terrisseria

Descripció

Aquesta doble titulació permet l’obtenció de dues titulacions en 3 cursos acadèmics: Cicle de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny en Terrisseria i el Batxillerat Artístic.

Aquest format dóna resposta a aquelles persones interessades en els fenòmens artístics caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat, oferint una formació de qualitat que garanteixi l’adquisició de les competències artístiques dels futurs professionals del sector.

L’adquisició d’aquests coneixements s’enfoquen a partir de l’experiència pràctica a les aules-taller, compaginant-la amb els continguts de batxillerat.

Durada i estructura

Es tracta de fer el batxillerat d’arts en 3 anys en comptes de dos, alhora que es cursa el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Terrisseria.

Durant el primer any es fa una part del primer curs de batxillerat i, alhora, tot el primer curs del cicle de grau mitjà de terrisseria.

En el segon any es realitza la part que falta del primer de batxillerat, i el segon i últim curs del cicle formatiu de grau mitjà de terrisseria.

En el tercer any només es fa l’últim curs que resta del batxillerat, que equival al segon curs del batxillerat estàndard de 2 anys.

Com accedir

Per poder optar a aquesta titulació doble s’ha d’estar en possessió del títol d’ESO o equivalent i haver superat la prova específica d’accés als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.

Titulació

Un cop finalitzats els dos primers cursos, s’obté el títol de Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Terrisseria.

En completar el tercer curs de la doble titulació s’obté el títol de Batxillerat en modalitat d’arts.

Els alumnes disposen d’un màxim de cinc cursos per obtenir les dues titulacions.

Sortides professionals

Sortides laborals

Com  a Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Terrisseria

Aquesta titulació permet accedir al món laboral com a tècnic de processos de fabricació d’objectes ceràmics ocupant-se de les següents tasques:

 • Elaboració de peces ceràmiques seriades des de la idea al producte acabat.
 • Elecció i preparació de matèries per a l’elaboració i l’acabat de peces de ceràmica.
 • Control de l’assecatge i cocció d’objectes ceràmics.
 • Manteniment de l’equipament tècnic.

On?

 • Empreses o tallers de ceràmica.
 • Estudis de disseny de productes o d’interiorisme.
 • Com a professional dedicat a l’elaboració de ceràmica pel món de la gastronomia, la decoració, la jardineria, la joieria, l’art, etc.
 • Tallerista en activitats lúdiques.

Sortides acadèmiques

Després de superar el batxillerat d’arts i el grau mitjà d’arts plàstiques i disseny es pot:

 • Accedir a un cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Accedir als estudis artístics superiors de disseny o de conservació i restauració de béns culturals (un cop superada la prova d’accés corresponent).
 • Accedir a un grau universitari (un cop superades les PAU).

Pots estudiar aquest cicle a…