Higiene bucodental

Higiene bucodental | FP Baix Empordà

Cicle dual

Descripció

Aquests estudis capaciten per promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i tecnicoassistencials que inclouen l’exploració, l’avaluació, la promoció i la realització de tècniques odontològiques en col·laboració amb l’odontòleg o metge estomatòleg. Com a membre d’un equip de salut bucodental realitzarà la seva activitat professional amb criteris de qualitat, seguretat i optimització de recursos.

La durada és de 2.000 hores, amb un mínim de 449 hores a l’empresa, distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

 •  Recepció i Logística a la Clínica Dental.
 •  Estudi de la Cavitat Oral.
 •  Exploració de la Cavitat Oral.
 •  Intervenció Bucodental.
 •  Epidemiologia en Salut Oral.
 •  Educació per a la Salut Oral.
 •  Conservadora, Periodòncia, Cirurgia i Implants.
 •  Pròtesis i Ortodòncia.
 •  Primers Auxilis.
 •  Fisiopatologia General.
 •  Formació i Orientació Laboral.
 •  Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 •  Projecte d’Higiene Bucodental.
 •  Formació en Centres de Treball.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica superior en higiene bucodental.
 • Tècnic o tècnica especialista higienista dental.
 •  Higienista bucodental.
 •  Educador o educadora en salut bucodental.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
IES Sant Feliu | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà