Cicle formatiu d’informàtica d’oficina

Informàtica d'Oficina | FP Baix Empordà

Descripció

Aquest estudis capaciten per fer operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, i de tractament, reproducció i arxiu de documents, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, i també per comunicar-se de manera oral i escrita en llengua catalana i castellana, així com a nivell bàsic en llengua anglesa.

Continguts

 • Ciències Aplicades I.
 • Ciències Aplicades II.
 • Comunicació i Societat I.
 • Comunicació i Societat II.
 • Entorn Laboral.
 • Muntatge i Manteniment de Sistemes i Components Informàtics.
 • Operacions Auxiliars per a la Configuració i l’Explotació.
 • Ofimàtica i Arxiu de Documents.
 • Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades.
 • Síntesi.
 • Formació en Centres de Treball.

Com accedir

Per accedir a un cicle formatiu de grau bàsic, cal complir simultàniament els requisits següents:

 • Tenir quinze anys complerts o complir-los durant l’any natural en el qual s’accedeix al cicle formatiu.
 • Haver cursat tercer curs d’educació secundària obligatòria. Excepcionalment, s’hi pot accedir després de haver cursat el segon curs.
 • Haver rebut, el Consell orientador, una recomanació de l’equip docent d’educació secundària obligatòria en aquest sentit.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic bàsic o tècnica bàsica i el títol de graduat o graduada en ESO, que els permet accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.

Sortides laborals

 • Ajudant de muntador o muntadora de sistemes microinformàtics.
 • Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador o instal·ladora de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador o instal·ladora de sistemes per a la transmissió de dades.
 • Auxiliar d’oficina.
 • Auxiliar de serveis generals.
 • Gravador o gravadora o verificador o verificadora de dades.
 • Auxiliar de digitalització.
 • Operador o operadora documental.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
IES Sant Feliu | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà