Intel·ligència Artificial i Big Data

Descripció

Aquests estudis consisteixen a programar i aplicar sistemes intel·ligents que optimitzen la gestió de la informació i l’explotació de dades massives, per garantir l’accés a les dades de manera segura i complir els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides als estàndards establerts, així com els principis ètics i legals.

La durada és de 600 hores (495 en un centre educatiu i 105 en un centre de treball).

Continguts

 • Models d’Intel·ligència Artificial.
 • Sistemes d’aprenentatge Automàtic.
 • Programació d’Intel·ligència Artificial.
 • Sistemes de Big Data.
 • Big Data Aplicat.
 • Formació en centres de treball.

Com accedir

Per accedir al curs d’especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data és necessari estar en possessió d’algun dels títols següents:

 • CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
 • CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.
 • CFGS Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics.
 • CFGS Mecatrònica Industrial.
 • CFGS Automatització i Robòtica Industrial.
 • CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web.

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir la seva activitat en empreses, públiques i privades de tots els sectors productius, tant per compte aliè com propi, exercint el seu treball a l’àrea de programació, infraestructura o consultoria.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Desenvolupador o desenvolupadora d’intel·ligència artificial i big data.
 • Programador o programadora de sistemes experts.
 • Expert o experta en intel·ligència artificial i big data.
 • Analista de dades.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
IES Sant Feliu | FP Baix Empordà