FP Dual

FP Dual - FP Baix Empordà

La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

La formació dual combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes

FP Baix Empordà - FP Dual - Ministeri d'Educació

L’empresa i la FP DUAL

Des de fa temps moltes empreses han reivindicat la necessitat de recuperar el model laboral de l’aprenent. El nou model col·laboratiu entre empresa i escola que representa la formació professional en alternança i dual, permet recuperar aquesta figura amb molts avantatges i valors afegits doncs l’alumne s’incorpora al treball amb un bagatge de coneixements adquirits, directament relacionats amb el perfil professional de l’empresa.

Aquest procés d’aprenentatge prèviament consensuat amb el centre, i que sempre és com a mínim un terç del total de continguts de cada cicle, garanteix un mínim de 1000 hores d’estada de l’alumne a l’empresa, en qualitat de treballador, amb tots els drets i deures que això comporta per les parts. El centre i l’empresa pacten els continguts que l’alumne aprendrà en el centre de treball ajustant-los a les necessitats i perfils del lloc de treball pel que es forma i que ocuparà en el futur.

La signatura d’un conveni marc entre les parts garantirà el compliment dels pactes i acords fixats.

El seguiment de tot el procés corre a càrrec dels tutors d’empresa i centre prèviament designats i que garantiran el compliment del conveni.

Beneficis de la FP DUAL per l’empresa

  • La FP Dual contribueix a la millora de la competitivitat de les empreses al millorar la seva gestió dels recursos humans: permet disposar d’un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se a l’empresa.
  • La FP Dual posa l’èmfasi en la formació pràctica i en la participació activa de l’empresa en el disseny dels continguts de la formació professional i, per tant, ofereix la possibilitat de formar a una persona d’acord a les necessitats de les empreses, als seus processos i cultura empresarial.
  • Amb la FP Dual es recupera el model d’aprenent garantint una formació professional que millora la qualificació i el desenvolupament personal dels joves
  • La FP Dual augmenta les competències i el rendiment laboral del treballador contractat.
  • L’empresa participa de la responsabilitat social de fomentar la formació i la empleabilitat de les persones.

Més informació a la web oficial

www.projectes.xtec.cat/fpdual/