CF Grau superior

Administració i finances
Desenvolupament aplicacions multiplataforma
Direcció de cuina
Educació infantil
Integració social
Sistemes elèctrics i automatitzats
Gestió allotjaments turístics